คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า

QQGO1KMG-FD004

เดินทาง เม.ย. - มิ.ย. 67 ช่องแคบเสือกระโจน วัดลามะซงจ้านหลิง สระมังกรดำ ภูเขาหิมะมังกรหยก โชว์ IMPRESSION LIJIANG หุบเขาสีน้ำเงิน วัดหยวนทง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿22,900 ฿22,900

 

ZGKMG-2406FD

เดินทาง พ.ค. - ต.ค. 67เที่ยวครบคุ้มไฮไลท์มณฑลยูนนาน นั่งกระเช้าไฟฟ้าความสูงสู่ "ภูเขาหิมะมังกรหยก" วัดลามะซงจ้านหลิน ช่องแคบเสือกระโจน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿22,990 ฿22,990

 

C8L73

เดินทางวันที่ 09/10/11/12/13 ช่วงสงกรานต์ ชมดอกกุหลาบสวนต้ากวนโหลว นั่งกระเชา้ใหญ่พิชิตภูเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน สระมังกรดำ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿24,888 ฿24,888

 

ZGKMG-2407MU

เดินทาง 11-15 / 12-16 / 13-17 เม.ย. 67 เช็คอินวังโปตาลาน้อยซงจ้านหลิน แชงกรีล่า สงกรานต์ท้าทายลมหนาว "ภูเขาหิมะมังกรหยก"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿27,990 ฿27,990

 

CDR70

เดินทาง 21-26 มี.ค. / 25-30 เม.ย. 67 ภูเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน วัดลามะซงจ้านหลิง ช่องแคบเสือกระโจน สะพานกระจกลี่เจียง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿22,888 ฿22,888

 

CMU72

เดินทาง เม.ย. 67 ช่วงสงกรานต์ ณ ภเูขาหิมะมังกรหยกและหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน เมืองโบราณต้าหลี่ เจดีย์สามองค์ สระมังกรดำ เมืองโบราณกวนตู้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿22,888 ฿22,888

 

FMSKMG0038L

เดินทาง 08-13 / 13-18 มี.ค. 67 ชมซากุระ สวนหยวนทง สัมผัสเมืองโบราณ มณฑลยูนนาน ภูเขาหิมะมังกรหยก ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ อุทยานน้ำหยกอวี้สุ่ยจ้าย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿23,990 ฿23,990

 

ZGKMG-24058L

เดินทาง เม.ย. - ต.ค. 67 เที่ยวครบคุ้มไฮไลท์ มณฑลยูนาน นั่งกระเช้าไฟฟ้าพิชิตความสูงสู่ "ภูเขาหิมะมังกรหยก" ทะเลสาบไป๋สุยเหอ วัดซงจ้านหลิน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿19,990 ฿19,990

 

CDR68

เดินทาง มี.ค. - เม.ย. 67 ชมความงามย่าติง อุทยานแห่งชาติย่าติง ทะเลสาบไข่มุก ทะเลสาบห้าสี ทะเลสาบน้ำนม ทุ่งหญ้าลั่วหยง วัดชงกู่

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿25,888 ฿25,888

 

BT-KMG14_KY

เดินทาง มี.ค. - มิ.ย. 67 ชมความงามของภูเขาหิมะมังกรหยก เดินเล่นชมเมืองโบราณ เยือนวัดโปตาลาน้อย วัดซงจ้านหลิน นั่งรถไฟความเร็วสูง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿23,999 ฿23,999

 

KMGFD0224

เดินทาง พ.ค. - ต.ค. 67 ชมความสวยงามเมืองโบราณแชงกรีล่า ลี่เจี่ยง ต้าหลี่ นั่งกระเช้าสู่ภูเขาหิมะมังกรหยก นั่งรถไฟความเร็วสูงจากลี่เจียงสู่เมืองคุนหมิง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿24,888 ฿24,888

 

C8L71

เดินทาง มี.ค. 67 นั่งกระเช้าใหญ่พิชิตภูเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน สระมังกรดำ ช่องแคบเสือกระโจน วัดลามะซงจ้านหลิง เขาหยวนทงซานชมดอกซากุระ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿19,888 ฿19,888

 

VLJG65DR-10

เดินทาง 11-16 / 13-18 เม.ย. 67 สงกรานต์ เมืองโบราณต้าหลี่ ช่องแคบเสือกระโจน เมืองโบราณตู๋เค่อจง ปั่นจักรยานโค้งS ชมทะเลสาบเอ๋อไห่ วัดลามะซงจ้านหลิน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿25,555 ฿25,555

 

QQSBTKMG-MU009

เดินทาง มี.ค. 67 ภูเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่คุนหมิง วัดหยวนทง ชมดอกซากุระสวนหยวนทง สวนน้ำตก เมืองโบราณกวนตู้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿20,900 ฿20,900

 

QQSBTKMG-MU008

เดินทาง ก.พ. - มี.ค. 67 เทศกาลชมดอกซากุระแห่งเมืองคุณหมิง ณ เขาหยีเหลียง ภูเขาหิมะมังกรหยก เที่ยวชมเมืองโบราณลี่เจียง วัดลามะซงจ้านหลิน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿25,900 ฿25,900

 

ZGKMG-24048L

เดินทาง เม.ย. - ต.ค. 67 พิชิตภูเขาหิมะมังกรหยก ท่องเมืองโบราณลี่เจียง สัมผัสดินแดนดอกไม้แห่งเอเชีย "นครคุนหมิง" (นั่งรถไฟความเร็วสูง)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿21,990 ฿21,990

 

FMSKMG0028L

เดินทาง มี.ค. 67 สัมผัสเมืองโบราณ มณฑลยูนนาน วัดลามะซงจ้านหลิน ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ อุทยานน้ำหยกอวี้สุ่ยจ้าย , ชมโชว์ IMPRESSION OF LIJIANG

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿23,990 ฿23,990

 

CMU64

เดินทาง เม.ย. - พ.ค. 67 พิชิต 2 ขุนเขา ภูเขาหิมะมังกรหยก และ หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ช่องแคบเสือกระโจน วัดลามะซงจ้านหลิง วัดหยวนทง เมืองโบราณกวนตู้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿22,888 ฿22,888

 

T2G-KMG07FD

เดินทาง มี.ค - เม.ย. 67 ภูเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน อุทยานธารน้ำขาว ไป๋สุ่ยไถ วัดลามะซงจ้านหลิน สระมังกรดำ วัดหยวนทง เขาซีซาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿28,999 ฿28,999

 

T2G-KMG05KY

เดินทาง ก.พ. - มิ.ย. 67 ภูเขาหิมะมังกรหยก วัดลามะซงจ้านหลิง ไป๋สุ่ยเหอ เขาซีซาน สระมังกรดำ ช่องแคบเสือกระโจน วัดหยวนทง ราคานี้จ่ายครบทุกอย่างแล้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿28,999 ฿28,999

 

KMGFD0124

เดินทาง ม.ค. - เม.ย. 67 แชงกรีล่า จงเตี้ยน ลี่เจี่ยง ต้าหลี่ นั่งกระเช้าขึ้น ภูเขาหิมะมังกรหยก นั่งรถไฟความเร็วสูงจากเมืองลี่เจียงสู่เมืองคุนหมิง0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿23,888 ฿23,888

 

KMG8L0223

เดินทาง พ.ย. - มี.ค. 67 เมืองโบราณแชงกรีล่า ลี่เจี่ยง ต้าหลี่ นั่งกระเช้าขึ้น ภูเขาหิมะมังกรหยก นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองลี่เจียง พักลี่เจียง 2 คืน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿23,888 ฿23,888

 

CMU49

เดินทาง ช่วงสงกรานต์ 10 - 15 / 11 - 16 เม.ย. 67 ภูเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ชมเมืองโบราณ ต้าหลี่ กวนตู้ ลี่เจียง แชงกรีล่า

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿29,888 ฿29,888

 

FMSKMGNYKY

เดินทาง ธ.ค. 66 ช่วงปีใหม่ มณฑลยูนนาน วัดลามะซงจ้านหลิน ช่องแคบเสือกระโจน ภูเขาหิมะมังกรหยก ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ อุทยานน้ำหยกอวี้สุ่ยจ้าย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿26,990 ฿26,990

 

CFD48

เดินทาง มี.ค. 67 นั่งกระเช้าพิชิตภูเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ช่องแคบเสือกระโจน วัดลามะซงจ้านหลิง เขาหยวนทงซานชมดอกซากุระ วัดหยวนทง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿22,999 ฿22,999

 

ZGKMG-2315TG

เดินทาง ธ.ค. 66 - มิ.ย. 67 นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูง-ฟรีวีซ่า นั่งกระเช้าไฟฟ้าพิชิตยอดเขาหิมะมังกรหยก ท่องดินแดนในฝัน "จงเตี้ยน" แชงกรีล่า

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿29,990 ฿29,990

 

CMU45

เดินทาง พ.ย. 66 - มี.ค. 67 (hiding face) พิเศษชมโชว์ สุดอลังการ IMPRESSION LIJIANG เมนูพิเศษ!! สุกี้แซลมอน,สุกี้เห็ดรสเด็ด นั่งรถไฟความเร็วสูงจากเมืองคุนหมิงไปต้าหลี่

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿21,888 ฿21,888

 

KMG01

เดินทาง พ.ย. 66 - มี.ค. 67 เมืองโบราณลี่เจียง สระมังกรดำ นั่งกระเช้าสุดฟินชมภูเขาหิมะมังกรหยก นั่งรถไฟความเร็วสูง 1 เที่ยว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿26,999 ฿26,999

 

ZGKMG-2401FD

นั่งกระเช้าไฟฟ้าพิชิตยอดเขาหิมะมังกรหยก ท่องดินแดนในฝัน "จงเตี้ยน" แชงกรีล่า (นั่งรถไฟความเร็วสูง+ฟรีวีซ่ากรุ๊ป)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿24,990 ฿24,990

 

ZGKMG-23178L

เดินทาง พ.ย. 66 - มี.ค. 67 นั่งกระเช้าพิชิต "ภูเขาหิมะมังกรหยก" เยือนสระมังกรดำ ท่องดินแดนในฝัน "แซงกรีล่า" ชมความงามทะเลสาบไป๋สุยเหอ (ฟรีวีซ่ากรุ๊ป-นั่งรถไฟความเร็วสูง)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿22,990 ฿22,990

 

หมวดหมู่สินค้า

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้