โอซาก้า

RJ-XJ039

เดินทาง ต.ค. 67 อุทยานคามิโคจิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ชมปราสาทนาโกย่า วัดคิโยมิสึ วัดโทไดจิ ชมใบไม้เปลี่ยนสีหุบเขาโครังเค ชมชิกิซากุระที่สวนโอบาระฟุเรไอ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿37,919 ฿37,919

 

XJ182

เดินทาง ก.ย. - ต.ค. 67 วัดโทไดจิ สวนนารา ศาลเจ้าสุมิโยชิ ไทฉะ ศาลเจ้านัมบะยาซากะ ศาลเจ้าเฮอัน ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ปราสาทโอซาก้า ตลาดคุโรมง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿29,888 ฿29,888

 

ZGNGO-2412SQ

เดินทาง ต.ค. 67 คามิโคจิ เยือนหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เที่ยวเมืองทาคายาม่า ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ พักทาคายาม่า ออนเซ็น 1 คืน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿49,990 ฿49,990

 

ZGNGO-2410SQ

เดินทาง 17 - 23 พ.ย. 67 ชมใบไม้เปลี่ยนสีโครังเค เทศกาลดูไฟนาบานะ เที่ยวเมืองเก่าทาคายาม่า ชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะ ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿49,990 ฿49,990

 

ZGNGO-2409SQ

เดินทาง ต.ค. - 03 พ.ย. 67 ฤดูกาลชมใบไม้เปลี่ยนสีที่คามิโคจิ เที่ยวเมืองเก่าทาคายาม่า ชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะ ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿47,990 ฿47,990

 

BT-KIX08_XJ

เดินทาง มิ.ย. - ก.ย. 67 ชมความงามวิหารไม้ที่มีขนาดใหญ่ ณ วัดโทไดจิ เยือนเมืองหลวงเก่า ณ เกียวโต อิสระช้อปปิ้งหรือ ซื้อทัวร์เสริม Universal Japan

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿25,999 ฿25,999

 

BT-KIX01_XJ

เดินทาง มิ.ย. - ก.ย. 67 ชมความงามระดับโลก กับหมู่บ้านชิราคาวาโกะ เยือนเมืองหลวงเก่า ณ เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿26,999 ฿26,999

 

JJL129

เดินทาง มิ.ย. - ก.ค. 67 ฟรีเดย์ 2 วันเต็ม หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ปราสาทโอซาก้า ตลาดเช้ามิยากาวะ วัดทองคินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿39,888 ฿39,888

 

TG026

เดินทาง ต.ค. 67 ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ เทศกาลไฟนาบานะ โนะ ซาโตะ คามิโคจิ ปราสาทมัตสึโมโตะ ฮาคุบะ อิวาตาเกะ สวนโออิชิ ปาร์ค วัดนาริตะซัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿55,888 ฿55,888

 

QQGO2KIX-XJ002

เดินทาง ต.ค. 67 วัดโทไดจิ วัดดารูมะ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ทะเลสาบฮามานะโกะ หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก วัดอาซากุสะ รถไฟชินคันเซ็น UNIVERSAL STUDIOS JAPAN

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿45,900 ฿45,900

 

ZGKIX-2407MM

เดินทาง ต.ค. 67 ฤดูกาลชมใบไม่เปลี่ยนสีที่คามิโคจิสุดว้าว!! เที่ยวหมู่บ้านชิราคาวาโกะ ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ ชมปราสาทโอซาก้า

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿35,990 ฿35,990

 

MMKIX008

เดินทาง 01-05 ส.ค. / 11-15 ก.ย. / 04-08 ต.ค. 67 เที่ยวเมืองเก่าเกียวโต เข้าชมคามิโคจิอัญมณีแห่งเจแปนแอล์ป ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿25,990 ฿25,990

 

XJ173

เดินทาง พ.ค. - 02 ต.ค. 67 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ สะพานโทเก็ตสึเคียว สวนป่าไผ่ อาราชิยาม่า ศาลเจ้าเฮอัน วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿29,888 ฿29,888

 

JJL128

เดินทาง ก.ค. 67 เที่ยวครั้งเดียว 2 ภูมิภาค คันไซ และ ฮอกไกโด หุบเขานรกโนโบริเบทสึ ขึ้นกระเช้าอุซุทะเลสาบโทยะ คลองโอตารุ บ่อน้ำสีฟา สวนซิกิไซโนะโอกะ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿52,888 ฿52,888

 

XJ177

เดินทาง มิ.ย. - ก.ย. 67 ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ คามิโคจิ สะพานกัปปะ ถนนซันมาจิซูจิ ศาลเจ้าเฮอัน เมืองโอซาก้า ศาลเจ้านัมบะยาซากะ ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿25,888 ฿25,888

 

JL002

เดินทาง พ.ค. - มิ.ย. 67 วัดคิโยมิสึเดระ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ปราสาทโอซาก้า คลองโอตารุ สวนชิคิไซโนะโอกะ หมู่บ้านราเมน บ่อน้ำสีฟ้า

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿55,888 ฿55,888

 

ZGKIX-2409MM

เดินทาย ก.ค. - ก.ย. 67 วัดคิโยมิสึ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ชมความงามเทือกเขาแอลป์ ณ คามิโคจิ เที่ยวหมู่บ้านชิราคาวาโกะ ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿29,990 ฿29,990

 

JJL125

เดินทาง พ.ค. - ก.ค. 67 ชิราคาวาโกะ ปราสาทโอซาก้า ชินไซบาชิ ขอพรศาลเจ้าอิเสะ วัดทองคินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿45,888 ฿45,888

 

JXJ117

เดินทาง พ.ค. 67 หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ปราสาทโอซาก้า ฟูชิมิอินาริ วัดคิโยมิสุเดระ ช้อปปิ้งจุใจย่านชินไซบาชิ อิสระเที่ยวหนึ่งวันเต็ม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿28,888 ฿28,888

 

JXJ120

เดินทาง เม.ย. - ต.ค. 67 ชมความงามของหมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” ปราสาทโอซาก้า เมืองเก่าทาคายาม่า วัดน้ำใสคิโยมิสุเดระ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿26,888 ฿26,888

 

JXJ123

เดินทาง เม.ย. - ต.ค. 67 เที่ยวเมืองชาวประมง หมู่บ้านอิเนะ ปราสาทโอซาก้า นั่งกระเช้าอามาโนะฮาชิดาเตะ วัดคิโยมิสุเดระ อาราชิยาม่า สะพานโทเก็ตสึเคียว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿25,888 ฿25,888

 

RJ-XJ037

เดินทาง มิ.ย. - ก.ย. 67 อามาโนะฮาชิดาเตะ ย่านฮิกาชิยาม่า ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ วัดคิโยมิสึ ถ่ายรูปปราสาทโอซาก้า เอ็กซ์โปซิตี้ ศาลเจ้านัมบะ ยาซากะ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿26,919 ฿26,919

 

XJ169

เดินทาง เม.ย. - พ.ค. 67 วัดโทไดจิ ชมงานประดับไฟ ณ หมู่บ้านนาบานะโนะ ซาโตะ ศาลเจ้าเฮอัน ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿31,888 ฿31,888

 

ZGKIX-2408MM

เดินทาง ต.ค. 67 ฤดูกาลชมใบไม้เปลี่ยนสีที่คามิโคจิสุดว้าว เที่ยวหมู่บ้านชิราคาวาโกะ ชมเมืองเก่าทาคายาม่า วัดคิโยมิสึ ช้อปปิ้งชินไซบาชิ พักออนเซ็น 1 คืน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿39,990 ฿39,990

 

BT-KIX06_XJ

เดินทาง พ.ค. 67 ชมความงามของวิหารไม้ ณ วัดโทไดจิ เยือนหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ ตื่นตาตื่นใจกับเทศกาลประดับไฟ นาบานาโนะ ซาโตะ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿28,999 ฿28,999

 

MMKIX007

เดินทาง เม.ย. - พ.ค. 67 เยือนเมืองเก่า ชมซากุระเกียวโต อาราชิยาม่า หมู่บ้านชิราคาวะ ชมสวนดอกไม้บกกะโนะซาโตะ ศาลเจ้าสุมิโยชิ ไทฉะ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿35,990 ฿35,990

 

ZGKIX-2406MM

เดินทาง เม.ย. - ต.ค. 67 เที่ยวเมืองเก่าเกียวโต ชมความน่ารักของกวาง เมืองนารา เช็คอินวัดน้ำใส ถ่ายรูปสุดชิคคู่เสาโทริอิสีแดง ช้อปปิ้งโอซาก้า

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿25,990 ฿25,990

 

RJ-XJ030

เดินทาง พ.ค. 67 อุทยานคามิโคจิ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เมืองทาคายาม่า นั่งรถไฟสายโรแมนติก ชมป่าไผ่อาราชิยาม่า ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ วัดคิโยมิสึ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿37,919 ฿37,919

 

RJ-XJ029

เดินทาง เม.ย. - พ.ค. 67 ปราสาทโอซาก้า วัดคิโยมิสึ ป่าไผ่อาราชิยาม่า ขึ้นกระเช้าชินโกเบเขารอคโกะ ชมสวนสมุนไพรนูโนะบิกิ รถไฟสายโรแมนติก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿26,919 ฿26,919

 

ZGKIX-2404MM

เดินทาง เม.ย. - มิ.ย. 67 ตื่นตากับเทศกาลไฟ "Nabana no Sato" ช้อปปิ้งชินไซบาชิ เที่ยวหมู่บ้านชิราคาวาโกะ ชมความงามเทือกเขาแอลป์ ณ คามิโคจิ วัดคิโยมิสึ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿33,990 ฿33,990

 

หมวดหมู่สินค้า

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้