ภูเขาหิมะมังกรหยก

FMSKMG0058L

เดินทาง 16ต.ค. - 08ธ.ค. 67 วัดลามะซงจ้านหลิน ช่องแคบเสือกระโจน ภูเขาหิมะมังกรหยก ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ อุทยานน้ำหยกอวี้สุ่ยจ้าย โชว์ IMPRESSION OF LIJIANG

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿23,990 ฿23,990

 

QQSBTKMG-MU011

เดินทาง ก.ค. - ก.ย. 67 ภูเขาหิมะมังกรหยก โดยรถไฟความเร็วสูง สวนต้ากวนโหลวชมดอกไม้ตามฤดูกาล ช่องแคบเสือกระโจน IMPRESSION LIJIANG ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿26,900 ฿26,900

 

C8L100

เดินทาง ก.ย. - ต.ค. 67 ภูเขาหิมะมังกรหยก ชมความสวยงามของหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน สระมังกรดำ ช่องแคบเสือกระโจน วัดหยวนทง วัดลามะซงจ้านหลิน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿17,888 ฿17,888

 

ZGKMG-2410TG

เดินทาง ธ.ค.67 - มี.ค.68 พิชิตภูเขาหิมะมังกรหยก ท่องเมืองโบราณลี่เจียง สัมผัสดินแดนอารยธรรมวัดโปตาลาน้อย "ซงจ้านหลิน" นั่งรถไฟ ไม่ลงร้าน รวมทิปแล้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿29,990 ฿29,990

 

ZGKMG-2408MU

เดินทาง ก.ย. - ต.ค. 67 เช็คอินวังโปตาลาน้อยซงจ้านหลิน แซงกรีล่า พิชิตลมหนาวนั่งกระเช้า "ภูเขาหิมะมังกรหยก" นั่งรถไฟความเร็วสูง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿23,990 ฿23,990

 

ZGKMG-24078L

เดินทาง ต.ค.67 - มี.ค.68 เที่ยวครบคุ้มไฮไลท์ มณฑลยูนาน นั่งกระเช้าไฟฟ้าพิชิตความสูงสู่ "ภูเขาหิมะมังกรหยก" ช่องเขาแคบเสือกระโจน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿22,990 ฿22,990

 

ZGKMG-2411KY

เดินทาง พ.ย. 67 - มี.ค. 68 นั่งกระเช้าไฟฟ้าพิชิต "ภูเขาหิมะมังกรหยก" เยือนสระมังกรดำ ชมความงามทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ ชมโชว์จางอี้ใหม่วสุดอลังการ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿22,990 ฿22,990

 

ZGKMG-2409MU

เดินทาง ต.ค. 67 เที่ยวครบคุ้มไฮไลท์มณฑลยูนนาน นั่งกระเช้าไฟฟ้าความสูงสู่ "ภูเขาหิมะมังกรหยก" ช่องเขาแคบเสือกระโจน วัดซงจ้านหลิน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿23,990 ฿23,990

 

ZGKMG-2501FD

เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 68 นั่งกระเช้าพิชิต "ภูเขาหิมะมังกรหยก" ชมวิวสุดอลังการ เยือนเมืองโบราณแชงกรีล่า ชมความงามทะเลสาบไป่สุยเหอ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿22,990 ฿22,990

 

QQGO1KMG-TG004

เดินทาง กย - พ.ย. 67 Saint Torini Town วัดเจ้าแม่กวนอิม วัดลามะซงจ้านหลิน ธารน้ำขาวไป๋สุ่ยไถ ช่องแคบเสือกระโจน ภูเขาหิมะมังกรหยก IMPRESSION LIJIANG

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿31,900 ฿31,900

 

T2G-KMG005KY

เดินทาง มิ.ย. 67 นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก วัดลามะซงจ้านหลิง ไป๋สุ่ยเหอ ช่องแคบเสือกระโจน วัดหยวนทง ไม่ลงร้านรัฐบาล รวมทิปไกด์แล้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿28,199 ฿28,199
฿24,999 ฿24,999 -11%

 

QQGO1KMG-FD005

เดินทาง ก.ค. - ต.ค. 67 ช่องแคบเสือกระโจน วัดลามะซงจ้านหลิน สระมังกรดำ ภูเขาหิมะมังกรหยก โชว์IMPRESSION LIJIANG หุบเขาสีน้ำเงิน ช้อปปิ้ง POP MART

ขายแล้ว 0 ชิ้น

 
฿26,900 ฿26,900

 

CMU93

เดินทาง ก.ย. - ต.ค. 67 ต้าหลี่ วัดเจ้าแม่กวมอิม ผ่านชมเจดีย์สามองค์ เมืองโบราณลี่เจียง สระมังกรดำ คุนหมิง วัดหยวนทง ช้อปปิ้งถนนคนเดิน POP MART

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿16,888 ฿16,888

 

T2G-KMG05KY

เดินทาง ส.ค.67 - ม.ค. 68 นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก วัดลามะซงจ้านหลิง ไป๋สุ่ยเหอ ช่องแคบเสือกระโจน วัดหยวนทง ไม่ลงร้าน รวมทิปไกด์แล้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿27,999 ฿27,999

 

RJ-FDKMG01

เดินทาง มิ.ย. - ต.ค. 67 ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า วัดเจ้าแม่กวนอิม ช่องแคบเสือกระโจน วัดลามะ ภูเขาหิมะมังกรหยก ชมความประทับใจแห่งลี่เจียง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿25,919 ฿25,919

 

BT-KMG22_FD

เดินทาง มิ.ย. - ก.ย. 67 ท่องสวรรค์แดนมังกร ภูเขาหิมะมังกรหยก ชมโชว์ความประทับใจลี่เจียง ทะเลสาบสีเทอควอยซ์ ไป่สุยเหอ เยือน 3 เมืองโบราณ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿25,999 ฿25,999

 

T2G-KMG09TG

เดินทาง ต.ค. - ธ.ค. 67 ภูเขาหิมะมังกรหยก โชว์ความประทับใจลี่เจียง อุทยานน้ำหยกไป๋สุ่ยเหอ วัดลามะช่องแคบเสือกระโจน เขาซีซาน รวมทิปไกด์ ไม่ลงร้าน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

 
฿48,999 ฿48,999

 

CDR84

เดินทาง พ.ค. - มิ.ย. 67 วัดเฟยไหล ชมยอดภูเขาหิมะเหมยลี่ โค้งแรกแม่น้ำทรายทองจินซาเจียง นั่งกระเช้าใหญ่พิชิตภูเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿23,888 ฿23,888
฿21,888 ฿21,888 -8%

 

C8L82

เดินทาง พ.ค. - มิ.ย. 67 ชมดอก Jacaranda นั่งกระเช้าใหญ่พิชิต ภูเขาหิมะมังกรหยก ชมหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ช่องแคบเสือกระโจน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿18,888 ฿18,888

 

CDR81

เดินทาง พ.ค. - มิ.ย. 67 พิชิตภูเขาหมิะมังกรหยก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน วัดลามะซงจ้านหลิง ช่องแคบเสือกระโจน หมู่บ้านกลุ่มน้อยไป๋ซา เมืองโบราณซู่เหอ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿21,888 ฿21,888

 

QQSBTKMG-MU012

เดินทาง พ.ค. - มิ.ย. 67 เที่ยวครบทุกจุดไฮไลท์ รถไฟความเร็วสูง อุทยานไป๋สุ่ยไถ ช่องแคบเสือกระโจน ภูเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาสีน้ำเงิน สวนต้ากวนโหลว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿27,900 ฿27,900

 

QQGO1KMG-TG003

เดินทาง ก.ค. - ก.ย. 67 นั่งรถไฟความเร็วสูง 2 เที่ยว เมืองโบราณต้าหลี่ แชงกรีล่า ลี่เจียง ช่องแคบเสือกระโจน วัดลามะซงจ้านหลิน ภูเขาหิมะมังกรหยก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿27,900 ฿27,900

 

CDR80

เดินทาง พ.ค. - มิ.ย. 67 นั่งกระเช้าใหญ่พิชิตภูเขาหมิะมังกรหยก ชมหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน สระมังกรดำช่องแคบเสือกระโจน หมู่บ้านซีโจว วัดลามะซงจ้านหลิง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿19,888 ฿19,888

 

VLJG65DR-18

เดินทาง เม.ย. - ต.ค. 67 อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก การแสดง IMPRESSION OF LIJIANG หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ช่องแคบเสือกระโจน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿17,888 ฿17,888

 

KMG10

เดินทาง พ.ค. - ก.ย. 67 พิเศษ นั่งรถไฟความเร็วสูง 1 เที่ยว นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาหิมะมังกรหยก ชมโชว์จางอี้โหมว IMPRESSION LIJIANG เต็มอิ่มอาหาร 15 มื้อ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿25,999 ฿25,999

 

KMG09

เดินทาง พ.ค. - ก.ย. 67 สวนน้ำตกคุนหมิง สุดพิเศษ นั่งรถไฟความเร็วสูง 1 เที่ยว นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาหิมะมังกรหยก ชมทะเลสาบสีฟ้าเทอควอยซ์ ไป๋สุ่ยเหอ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿22,999 ฿22,999

 

BT-KMG19_8L

เดินทาง พ.ค. - ต.ค. 67 นั่งรถไฟความเร็วสูง นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก เที่ยวเมืองโบราณลี่เจียง ทะเลสาปไป๋สุ่ยเหอ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿23,999 ฿23,999

 

VLJG54DR-17

เดินทาง เม.ย. - ต.ค. ระเบียงนิเวศเอ๋อไห่ เจดีย์สามองค์ วัดเจ้าแม่กวนอิม เมืองโบราณต้าหลี่ ช่องแคบเสือกระโจน หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿16,888 ฿16,888

 

BT-KMG21_FD

เดินทาง พ.ค. - ต.ค. 67 นั่งรถไฟความเร็วสูง ท่องสวรรค์แดนมังกร ภูเขาหิมะมังกรหยก ทะเลสาบไป่สุยเหอ ชมโชว์ความประทับใจลี่เจียง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿23,999 ฿23,999

 

QQGO1KMG-FD003

เดินทาง เม.ย. - มิ.ย. 67 ไม่ลงร้าน วัดเจ้าแม่กวนอิม ผ่านชมเจดีย์สามองค์ ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องแคบเสือกระโจน หุบเขาสีน้ำเงิน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿25,900 ฿25,900

 

หมวดหมู่สินค้า

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้