เฉิงตู ไม่ลงร้าน

QQGO1TFU-MU007

เดินทาง ก.ย. - พ.ย. 67 ทะเลสาบเตี๋ยซี เมืองโบราณซงพาน อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกวนั่งกระเช้าขึ้นชมอุทยานหวงหลง สวนสวรรค์ดอกไม้สี่ฤดู Manhua Manor

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿35,900 ฿35,900

 

QQGO1TFU-CA100

เดินทาง ต.ค. 67 ทะเลสาบเตี๋ยซี เมืองโบราณซงพาน ชมแสงสีน้ำตาสีฟ้าสะพานหนานเฉียว สวนสวรรค์ดอกไม้สี่ฤดู Manhua Manor ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ตึกIFS

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿42,900 ฿42,900

 

QQGO1TFU-SL002

เดอนทาง ต.ค. 67 ทะเลสาบเตี๋ยซี เมืองโบราณซงพาน อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว นั่งกระเช้าขึ้นชมอุทยานหวงหลง อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะกลาเซียร์ต๋ากู่ปิงชวน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿35,900 ฿35,900

 

CMU102

เดินทาง ก.ย. - ต.ค. 67 จิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติปี้ ผิงโกว ถนนคนเดินโบราณจิ๋นหลี่ ถนนไท่กู๋หลี่ ถนนชุนซี แพนด้ายักษ์ปีนตึก นั่งรถไฟความเร็วสูง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿23,888 ฿23,888

 

ZGTFU-24173U

เดินทาง ส.ค. - ต.ค. 67 ใบไม้เปลี่ยนสี "อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว" หวงหลง ชมความน่ารักของน้องหมี่ที่หุบเขาแพนด้า รวมรถเหมา ไม่ลงร้าน นั่งรถไฟ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿29,990 ฿29,990

 

ZGTFU-2418MU

เดินทาง ต.ค. 67 ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี "อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว" เยือนอุทยานแห่งชาติ "หวงหลง" ชมเมืองโบราณซงพาน รวมรถเหมา ไม่ลงร้าน นั่งรถไฟ2ขา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿29,990 ฿29,990

 

ZGTFU-2416TG

เดินทาง พ.ย. 67 - เม.ย. 68 สัมผัสลมหนาวอุทยาน 3 ฤดู "จิ่วจ้ายโกว" เยื่อนอุทยานแห่งชาติหวงหลง นั่งรถไฟความเร็วสูง 2 ขา รวมรถเหมา ไม่ลงร้าน รวมค่าทิป

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿35,990 ฿35,990

 

QQGO1TFU-TG007

เดินทาง ต.ค. 67 ภูผาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน เม่าเสี้ยน หวงหลง อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว เมืองโบราณซงพาน ทะเลสาบเตี๋ยซี ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿43,900 ฿43,900

 

QQGO1TFU-TG010

เดินทาง ต.ค. 67 ชมใบไม้เปลี่ยนสีช่วงที่สวยที่สุดของ จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาง้อไบ๊จินติ่ง POP MART

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿49,900 ฿49,900

 

QQGO1TFU-SL001

เดินทาง ก.ย. - ต.ค. 67 สัมผัสความงามอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว หวงหลง ภูเขาสี่ดรุณี สวิตเซอร์แลนด์แดนมังกร ช้อปปิ้ง POP MART สุดน่ารักที่ตึก IFS

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿28,900 ฿28,900

 

QQGO1TFU-TG009

เดินทาง ก.ย. - ต.ค. 67 อุทยานหวงหลง จิ่วจ้ายโกว เมืองโบราณซงพาน ทะเลสาบเตี๋ยซี ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า สวนสวรรค์ดอกไม้ Manhua Manor วัดต้าฉือ POP MART

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿35,900 ฿35,900

 

QQGO1TFU-FD001

เดินทาง ต.ค. - พ.ย. 67 ทะเลสาบเตี๋ยซี หมู่บ้านทิเบต จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เมืองโบราณซงพาน วัดต้าฉือ ถนนคนเดินไท่กูหลี่ ถนนคนเดินชุนซีลู่

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿23,900 ฿23,900

 

PCN11-3U

เดินทาง พ.ค. - มิ.ย. 67 หุบเขาดรุณี หุบเขาซวงเฉียวโกว เมืองตานปา หมู่บ้านธิเบต เจี่ยจวี ตูเจียงเอี้ยน เขาง้อไบ๊ วัดต้าฝอ สวนดอกไม้ Manhua

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿26,999 ฿26,999

 

PCN10-3U

เดินทาง พ.ค. - มิ.ย. 67 ทะเลสาบเต๋อซี เมืองโบราณซงพาน อุทยานจิ่วจ้ายโกว หวงหลง เมืองตูเจียงเอี้ยน จตุรัสหย่างเทียนวู ถนนคนเดินควนไจ่เซี่ยงจื่อ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿27,999 ฿27,999

 

BT-TFU14_VZ

เดินทาง 29 พ.ค. - 17 ก.ย. 67 ชมความงามธรรมชาติระดับ 5 A จิ่วจ้ายโกว อุทยานสวรรค์ 3 ฤดู ชมความงามน้ำตาสีฟ้า BLUE TEARS ณ สะพานใต้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿21,999 ฿21,999

 

T2G-TFU06SL

เดินทาง ต.ค. - ธ.ค. 67 อุทยานจิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง หุบเขาสี่ดรุณี อุทยานซวงเฉียวโกว เมืองเก่าซงพาน ถนนคนเดินจินหลี่+ไท่กู่หลี่ ชมแพนด้ายักษ์ปีนตึก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿25,999 ฿25,999

 

T2G-TFU05SL

เดินทาง ต.ค. - ธ.ค. 67 อุทยานจิ่วจ้ายโกว ชม อุทยานหวงหลง อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย เมืองเก่าซงพาน ชมหมีแพนด้า ถนนคนเดินจินหลี่ แพนด้ายักษ์ปีนตึก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿25,999 ฿25,999

 

BT-TFU17_8L

เดินทาง พ.ค. - ก.ย. 67 ไม่ลงร้าน เที่ยวคุ้ม 2 อุทยาน หุบเขามังกรเหลือง มรดกโลกธรรมชาติสุดมหัศจรรย์ ชมความน่ารักของหมีแพนด้า ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿21,999 ฿21,999

 

BT-TFU21_8L

เดินทาง ก.ย. 67 สุดคุ้ม เที่ยว 3 อุทยาน เที่ยวชมอทุยานแห่งชาติ จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ชมความงามของภูเขาสี่ดรุณี นั่งรถไฟความเร็วสูง ไม่ลงร้าน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿26,999 ฿26,999

 

TFU08

เดินทาง พ.ค. - มิ.ย. 67 นั่งรถไฟความเร็วสูง 1 เที่ยว สัมผัสหมีแพนด้ายักษ์แบบใกล้ชิด กระเช้าขึ้นเขา รถรางอุทยานหวงหลง ถนนคนเดินชุนซีลู่ ไท่กู๋หลี่

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿24,999 ฿24,999

 

TFU09

เดินทาง พ.ค. - มิ.ย. 67 นั่งรถไฟความเร็วสูง 1 เที่ยว สัมผัสหมีแพนด้ายักษ์แบบใกล้ชิด รวมกระเช้าขึ้นเขา รถรางอุทยานหวงหลง ถนนคนเดินชุนซีลู่ ไท่กู๋หลี่

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿22,999 ฿22,999

 

QQGO1TFU-MU333

เดินทาง เม.ย. - มิ.ย. 67 จิ่วจ่ายโกว นั่งกระเช้าขึ้นชมอุทยานแห่งชาติหวงหลง ชมความน่ารักของหมีแพนด้า วันเหวินซู ภูเขาสี่ดรุณี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿29,900 ฿29,900

 

QQGO1TFU-CA811

เดินทาง พ.ค. - มิ.ย. 67 เที่ยว 3 อุทยาน ทะเลสาบเตี๋ยซี เมืองโบราณซงพาน ถนนโบราณจินหลี่ วัดต้าฉือ ถนนคนเดินชุนซีลู่ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿27,900 ฿27,900

 

QQGO1TFU-MU112

เดินทาง มิ.ย. 67 นั่งกระเช้าขึ้นชมอุทยานแห่งชาติหวงหลง อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ทะเลสาบเตี๋ยซี เมืองโบราณซงพาน ช้อปปิ้งถนนคนเดินชุนซีลู่

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿23,900 ฿23,900

 

ZGTFU-2412FD

เดินทาง ธ.ค. 67 - ม.ค. 68 สัมผัสลมหนาวอุทยาน 3 ฤดู "จิ่วจ้ายโกว" นั่งกระเช้าไฟฟ้าพิชิต อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เชีย น้ำตกธารไข่มุก ถนนคนเดินชุนซีล

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿23,990 ฿23,990

 

QQGO1TFU-MU220

เดินทาง เม.ย. - มิ.ย. 67 ไม่ลงร้านรัฐบาล เฉิงตู ทะเลสาบเตี๋ยซี เมืองโบราณซงพาน อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ถนนโบราณจิ่งหลี่

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿19,900 ฿19,900

 

หมวดหมู่สินค้า

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้